0602 Geschenkcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 02/03/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 01/01/2024

Bedrag: 40 EUR.

Uitbetalingsdatum: in de loop van de maand december 2022 en 2023.

Financiering: ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid.

Uitsluitingen: technische bedienden.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170500/CO/324).

1. Bedrag en voorwaarde

Het bedrag van de cadeaucheque wordt  vastgesteld op een bedrag van 40 EUR.

De cadeaucheque wordt toegekend aan elke werknemer die, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de cheque, effectief in de diamantnijverheid werd tewerkgesteld.

2. Uitbetalingsdatum

De cadeaucheque wordt uitbetaald in de loop van de maand december 2022 en 2023.

3. Financiering en betalingsmodaliteiten

De cadeaucheque wordt ten laste genomen van de Rijksverlofkas voor diamantnijverheid. De bevoegde beheersorganen van de Rijksverlofkas bepalen tevens de betalingsmodaliteiten van de cadeaucheque.

4. Uitsluitingen

De technische bedienden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170500
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2024
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Cadeaucheque
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
17/01/2023
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 0602 Geschenkcheques
01/01/2020 31/12/2021 0602 Geschenkcheques
01/01/2018 31/12/2019 0602 Geschenkcheques
01/01/2016 31/12/2017 0602 Geschenkcheques
01/01/2013 31/12/2015 0602 Geschenkcheques
01/01/2009 31/12/2010 0602 Geschenkcheques