0602 Geschenkcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag: 40 EUR.

Uitbetalingsdatum: in de loop van de maand december 2020 en 2021.

Financiering: ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid.

Uitsluitingen: technische bedienden.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 156434/CO/324).

1. Bedrag

40 EUR.

2. Voorwaarde

De cadeaucheque wordt toegekend aan elke werknemer die, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de cheque, effectief in de diamantnijverheid werd tewerkgesteld.

3. Uitbetalingsdatum

De cadeaucheque wordt uitbetaald in de loop van de maand december 2020 en 2021.

4. Financiering en betalingsmodaliteiten

De cadeaucheque wordt ten laste genomen van de Rijksverlofkas voor diamantnijverheid. De bevoegde beheersorganen van de Rijksverlofkas bepalen tevens de betalingsmodaliteiten van de cadeaucheque.

5. Uitsluitingen

De technische bedienden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156434
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Buiten bereik
Technische bedienden.
Onderwerp
Cadeaucheque.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
25/05/2020
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 0602 Geschenkcheques
01/01/2020 31/12/2021 0602 Geschenkcheques
01/01/2018 31/12/2019 0602 Geschenkcheques
01/01/2016 31/12/2017 0602 Geschenkcheques
01/01/2013 31/12/2015 0602 Geschenkcheques
01/01/2009 31/12/2010 0602 Geschenkcheques