0601 Anciënniteitspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 02/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 01/01/2014

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 12 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een anciënniteitpremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105740/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014.

Voor de volledige tekst van deze CAO, klik hieronder op de link naar de CAO (registratienummer).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/07/2011
Registratienr
105740
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
01/01/2014
Neerleggingsdatum
18/07/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
anciënniteitpremie
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/01/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
04/04/2013
Keywords
ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 31/12/2023 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2020 31/12/2021 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2018 31/12/2019 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2016 31/12/2017 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2014 31/12/2015 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2012 01/01/2014 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2010 31/12/2011 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2008 31/12/2009 0601 Anciënniteitspremie
01/01/1999 31/12/2007 0601 Anciënniteitspremie