0601 Anciënniteitspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 09/03/2022
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Bedragen:

  • 124,00 EUR na 10 jaar anciënniteit;
  • 248,00 EUR na 20 jaar anciënniteit;
  • 496,00 EUR na 30 jaar anciënniteit;
  • 744,00 EUR na 40 jaar anciënniteit.

Uitbetalingsdatum: de maand die volgt op het ontstaan van het recht op de anciënniteitspremie.

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 156439/CO/324).

1. Bedragen

Het bedrag van de anciënniteitspremie wordt vastgesteld op een bedrag van:

  • 124,00 EUR na 10 jaar anciënniteit;
  • 248,00 EUR na 20 jaar anciënniteit;
  • 496,00 EUR na 30 jaar anciënniteit;
  • 744,00 EUR na 40 jaar anciënniteit.

2. Betalingsmodaliteiten

De anciënniteitspremie wordt uitbetaald de maand die volgt op het ontstaan van het recht op de anciënniteitspremie.

Onverminderd de toepassing van de wettelijke en conventionele bepalingen die de overgang van onderneming regelen, wordt voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst zo nodig rekening gehouden met de definitie van het begrip "technische bedrijfseenheid".

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156439
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Onderwerp
Anciënniteitspremie.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
25/05/2020
Keywords
ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 31/12/2023 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2020 31/12/2021 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2018 31/12/2019 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2016 31/12/2017 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2014 31/12/2015 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2012 01/01/2014 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2010 31/12/2011 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2008 31/12/2009 0601 Anciënniteitspremie
01/01/1999 31/12/2007 0601 Anciënniteitspremie