0601 Anciënniteitspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 09/03/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 31/12/2023

Bedragen:

  • 124,00 EUR na 10 jaar anciënniteit;
  • 248,00 EUR na 20 jaar anciënniteit;
  • 496,00 EUR na 30 jaar anciënniteit;
  • 744,00 EUR na 40 jaar anciënniteit.

Uitbetalingsdatum: de maand die volgt op het ontstaan van het recht op de anciënniteitspremie.

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170504/CO/324).

1. Bedragen

Het bedrag van de anciënniteitspremie wordt vastgesteld op een bedrag van:

  • 124,00 EUR na 10 jaar anciënniteit;
  • 248,00 EUR na 20 jaar anciënniteit;
  • 496,00 EUR na 30 jaar anciënniteit;
  • 744,00 EUR na 40 jaar anciënniteit.

2. Betalingsmodaliteiten

De anciënniteitspremie wordt uitbetaald de maand die volgt op het ontstaan van het recht op de anciënniteitspremie.

Onverminderd de toepassing van de wettelijke en conventionele bepalingen die de overgang van onderneming regelen, wordt voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst zo nodig rekening gehouden met de definitie van het begrip "technische bedrijfseenheid".

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170504
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2024
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Onderwerp
Betaling van een anciënniteitspremie
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
19/01/2023
Keywords
ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ANCIËNNITEITSPREMIE
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2023 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2020 31/12/2021 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2018 31/12/2019 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2016 31/12/2017 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2014 31/12/2015 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2012 01/01/2014 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2010 31/12/2011 0601 Anciënniteitspremie
01/01/2008 31/12/2009 0601 Anciënniteitspremie
01/01/1999 31/12/2007 0601 Anciënniteitspremie