0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 12/12/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 31/12/2022

Het gemiddeld maandelijks inkomen van de werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken. De werkgever dient dus na te gaan (op het einde van elk jaar) of de som van de 12 maandwedden die de werknemer genoot, verhoogd met de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om toe te laten deze controle te verrichten, wordt er een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen voor het jaar 2022 gegeven in het hoofdstuk.

In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen van de CAO van 21.09.2015 betreffende het gemiddeld minimummaandinkomen.

Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt, dient u, t.g.v. de betaling van een eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de 12 maandwedden die uw werknemer genoot tijdens het jaar, verhoogd met de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten de CAO van 21.09.2015 (zie punt 2 van het Hfdst. 0403), minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken voor het jaar 2022.

Maand

16 jaar

17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar

Januari

1.364,01 EUR

1.482,33 EUR 1.755,95 EUR 1.755,95 EUR 1.790,08 EUR

1.849,73 EUR

Februari

1.364,01 EUR

1.482,33 EUR 1.755,95 EUR 1.755,95 EUR 1.790,08 EUR

1.849,73 EUR

Maart

1.364,01 EUR

1.482,33 EUR 1.755,95 EUR 1.755,95 EUR 1.790,08 EUR 1.849,73 EUR

April

1.391,29 EUR 1.511,98 EUR 1.791,07 EUR 1.791,07 EUR 1.825,88 EUR 1.886,72 EUR

Mei

1.391,29 EUR 1.511,98 EUR 1.791,07 EUR 1.791,07 EUR 1.825,88 EUR 1.886,72 EUR

Juni

1.419,12 EUR 1.542,22 EUR 1.826,89 EUR 1.826,89 EUR 1.862,40 EUR 1.924,45 EUR

Juli

1.419,12 EUR 1.542,22 EUR 1.826,89 EUR 1.826,89 EUR 1.862,40 EUR 1.924,45 EUR

Augustus

1.419,12 EUR 1.542,22 EUR 1.826,89 EUR 1.826,89 EUR 1.862,40 EUR 1.924,45 EUR

September

1.447,50 EUR 1.573,06 EUR 1.863,43 EUR 1.863,43 EUR 1.899,65 EUR 1.962,94 EUR

Oktober

1.447,50 EUR 1.573,06 EUR 1.863,43 EUR 1.863,43 EUR 1.899,65 EUR 1.962,94 EUR
November

1.476,45 EUR

1.604,52 EUR 1.900,70 EUR 1.900,70 EUR 1.937,64 EUR 2.002,20 EUR
December 1.476,45 EUR 1.604,52 EUR 1.900,70 EUR 1.900,70 EUR 1.937,64 EUR 2.002,20 EUR

TOTAAL

23.026,26 EUR

Opmerking:

Gezien de hiërarchie der normen moet men ook rekening houden met het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen van de Nationale Arbeidsraad voor de werknemers vanaf 18 jaar (het onderscheid op basis van leeftijd en anciënniteit, voorzien in CAO nr. 43, wordt vanaf 1 april 2022 afgeschaft.

Maand

GMMI van de NAR

18 jaar bij indiensttreding 19 jaar en 6 maanden anciënniteit 20 jaar en 12 maanden anciënniteit

Januari

1.691,40 EUR 1.736,28 EUR 1.756,23 EUR

Februari

1.691,40 EUR 1.736,28 EUR 1.756,23 EUR

Maart

1.725,21 EUR 1.770,99 EUR 1.791,34 EUR
vanaf 18 jaar

April

1.806,16 EUR

Mei

1.842,28 EUR
Juni 1.842,28 EUR

Juli

1.842,28 EUR

Augustus

1.879,13 EUR

September

1.879,13 EUR

Oktober

1.879,13 EUR
November 1.916,70 EUR

December

1.954,99 EUR
TOTAL 21.950,09 EUR 22.085,63 EUR 22.145,88 EUR

Historiek
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000