0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2000
Geldig vanaf: 01/01/2000
Geldig tot: 31/12/2000

In onze omzendbrief Hfdst.4.3 vindt u de bepalingen betreffende het gemiddeld minimummaandinkomen, voorzien door de CA0 van 16 juni 1997 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, gewijzigd door de CAO van 9 juni 1999.

Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt, dient u, t.g.v. de betaling van een eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de 12 maandwedden die uw bediende genoot in 2000, verhoogd met de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in de CAO van 16 juni 1997, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken voor het jaar 2000.

In de eerste kolom staan de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar en een half of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar kan tewerkgesteld worden zonder dat hij respectievelijk zes of twaalf maanden dienst bereikt of zonder dat hij respectievelijk 21,5 of 22 jaar wordt.

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2000 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

1. Bedienden van 21 jaar en ouder

Maand

GMMI van toepassing in het PC 311.00.00 voor de bedienden van 21 jaar en ouder

GMMI van de NAR voor de bedienden van min.21 jaar en een half met min. 6 maanden anc. in de onderneming

GMMI van de NAR voor de bedienden van min.22 jaar en een half met min. 12 maanden anc. in de onderneming

Januari

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

Februari

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

Maart

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

April

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

Mei

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

Juni

44.877 fr.

45.427 fr.

45.968 fr.

Juli

45.775 fr.

45.775 fr. (*)

45.968 fr.

Augustus

45.775 fr.

45.775 fr. (*)

45.968 fr.

September

45.775 fr.

46.338 fr.

46.890 fr.

Oktober

45.775 fr.

46.338 fr.

46.890 fr.

November

45.775 fr.

46.338 fr.

46.890 fr.

December

45.775 fr.

46.338 fr.

46.890 fr.

TOTAL

 

 

555.304 fr.

In het PC 311.00.00 wordt enkel een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voorzien voor de bedienden van 21 jaar. Gezien de hiërarchie der normen moet men bijgevolg rekening houden met het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen van de Nationale Arbeidsraad voor de bedienden van 21,5 jaar en die 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming, alsook met dat voorzien in de Nationale Arbeidsraad voor de bedienden van 22 jaar en die 12 maanden anciënniteit in de onderneming hebben.

(*):Deze twee bedragen zijn deze voorzien door het Paritair Comité 331.00.00 voor de werknemers van 21 jaar en ouder. Zij liggen veel hoger dan deze van de Nationale Arbeidsraad voor deze periode.

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en -

Januari

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

Februari

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

Maart

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

April

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

Mei

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

Juni

43.366 fr.

40.774 fr.

38.225 fr.

35.656 fr.

32.659 fr.

Juli

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

Augustus

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

September

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

Oktober

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

November

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

December

44.233 fr.

41.589 fr.

38.990 fr.

36.369 fr.

33.312 fr.

Voor de praktische toepassingsmodaliteiten inzake de afrekening, verwijzen wij u naar onze omzendbrief Hfdst.4.3.


Historiek
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000