23 Syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018

Oprichting:

De onderneming dient gemiddeld minstens 40 werknemers te werk te stellen (vanaf 1 januari 2016).

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 13 januari 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (registratienummer: 120392/CO/302).

Zij werd gewijzigd door de:

 

1. Oprichting

De onderneming dient  gemiddeld minstens 40 werknemers tewerk te stellen (vanaf 1 januari 2016).

1.1. Wat is een "onderneming"?

De juridische entiteit of technische bedrijfseenheid zoals bepaald in de wetgeving betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

1.2. Wat is een "werknemer"?

Iedere man of vrouw, verbonden met de onderneming door een arbeids- of leerovereenkomst en de uitzendkracht (behalve als de werkgever aantoont dat hij een werknemer vervangt waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst).

Is geen werknemer:

  • de werknemer, verbonden door een vervangingsovereenkomst (art. 11 ter Wet van 3 juli 1978);
  • de werknemer, die een werknemer vervangt wiens arbeidsovereenkomst volledig geschorst is in het kader van het stelsel van tijdskrediet bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

1.3. Berekening van het gemiddeld aantal werknemers

  • Het aantal kalenderdagen waarop de werknemer is ingeschreven in het personeelsregister gedurende de 4 trimesters, voorafgaand aan het trimester van de vraag tot oprichting van de syndicale afvaardiging, gedeeld door 365.
  • Voor werknemers met een werkelijk uurrooster, minder dan 1/2 van een voltijdse tewerkstelling, wordt het aantal kalenderdagen waarop hij ingeschreven werd in het personeelsregister, gedeeld door twee.

Het werkelijk uurrooster is niet de uurregeling die in de arbeidsovereenkomst voorzien werd, doch wel de arbeidsduur die gewoonlijk door de werknemer wordt gepresteerd.

Bij schorsing bekijkt men het arbeidsstelsel, voorafgaand aan de schorsing.

2. Samenstelling

Aantal werknemers

Effectieve afgevaardigden

Plaatsvervangende afgevaardigden

Voorwaarde

40 tot 49 (vanaf 01.01.2016)

3

 

 

45 tot 49 (vanaf 01.01.2015)

3

 

 

50 tot 99

3

3

minstens 1 afgevaardigde behoort tot de OR of het CPB

100 tot 249

5

5

minstens 2 afgevaardigden behoren tot de OR of het CPB

250 en meer

7

7

minstens 3 afgevaardigden behoren tot de OR of het CPB

In de ondernemingen waar gunstigere overeenkomsten bestaan betreffende het aantal afgevaardigden, blijven deze overeenkomsten behouden.

3. Werking

Krediet van 3u/maand per effectief lid van de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en/of de syndicale afvaardiging.

4. Bescherming

De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144681
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2018
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Datum CAO
13/01/2014
Registratienr
120392
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/01/2014
Registratiedatum
26/03/2014
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/10/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
13/11/2015
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Datum CAO
18/06/2015
Registratienr
129071
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/07/2015
Registratiedatum
15/09/2015
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
08/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
14/06/2016
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131295
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
wijziging van de statuten van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
22/09/2016
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 23 Syndicale afvaardiging
01/10/1977 31/12/2017 23 02 Urenkrediet uitoefening mandaat
01/01/2016 31/12/2017 23 01 Syndicale afvaardiging
01/01/2014 31/12/2015 23 01 Syndicale afvaardiging
01/10/2007 31/12/2013 23 01 Syndicale afvaardiging
01/07/2001 30/09/2007 23 01 Syndicale afvaardiging
14/05/1997 30/06/2001 23 01 Syndicale afvaardiging