Coronavirus: tijdelijke steunmaatregelen

article image Van 

In het kader van de coronacrisis heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen.

Tijdens de eerste golf van het coronavirus had de regering bepaalde steunmaatregelen genomen. We hebben ze besproken in ons vorige artikel. Deze maatregelen waren van kracht tot en met 30 juni 2020.

Met uitzicht op de tweede golf werden soortgelijke maatregelen genomen.

De maatregelen in kwestie hebben met name betrekking op: 

Op onze website zal aan elk onderwerp een afzonderlijk artikel worden gewijd, maar we geven u alvast een overzicht van de maatregelen.

Maatregelen Betrokken werkgevers Geldigheidsduur van de maatregel
Vrijwilligerswerk sector ouderenzorg 1 september 2020 - 31 maart 2021
Mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten zorgsector, onderwijs en instellingen of centra voor contactopsporing 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Terbeschikkingstelling van werknemers zorgsector, onderwijs en instellingen of centra voor contactopsporing 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Fiscaal stelsel voor studenten zorgsector en onderwijs 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Verhoging van het aantal vrijwillige overuren cruciale sectoren en essentiële diensten 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Tijdelijke tewerkstelling zorgsector, onderwijs en instellingen of centra voor contactopsporing 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques / cf. ons artikel
Tijdskrediet en SWT zorgsector, onderwijs en instellingen of centra voor contactopsporing 1 oktober 2020 - 31 maart 2021
Gelegenheidswerk in land- en tuinbouw land- en tuinbouw 1 januari 2021 - 31 december 2021

Compensatie van de kosten van de gelijkstelling van overmacht voor jaarlijkse vakantie

werkgever die een % aan dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19-pandemie hebben aangegeven

 

2e kwartaal 2021

Bron

Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 30 december 2020.