Coronavirus : extra socio-economische maatregelen


100007

In het kader van de coronacrisis heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen.

De maatregelen in kwestie hebben met name betrekking op:

Over elk onderwerp komt een apart artikel op onze site, maar we bieden al een overzicht van de maatregelen.

Maatregel Betrokken werkgevers Duur van de maatregel
220 vrijwillige overuren Cruciale sectoren en essentiële diensten 1 april – 30 juni 2020
Tewerkstelling van asielzoekers Alle werkgevers 1 april – 30 juni 2020
Mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur Cruciale sectoren en essentiële diensten 1 april – 30 juni 2020
Terbeschikkingstelling van werknemers Cruciale sectoren en essentiële diensten 1 april – 30 juni 2020
Studenten: neutralisatie van de werkuren Alle werkgevers 1 april – 30 juni 2020
Tijdelijke tewerkstelling (tijdskrediet/SWT) Vitale sectoren 1 april 2020 – 31 mei 2020 (mogelijke verlenging in juni 2020 bij koninklijk besluit)

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (1), BS 28 april 2020.