Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 2.987 EUR voor het schooljaar 2020-2021


102031

 

Een werknemer die gebruikmaakt van betaald educatief verlof (of Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen) heeft recht op betaling van zijn normale loon op het gebruikelijke tijdstip. Het in aanmerking genomen loon wordt hierbij evenwel begrensd tot een bepaald bedrag.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedroeg de loongrens 2 928 EUR. Een  koninklijk besluit brengt deze loongrens op 2.987 EUR voor het schooljaar 2020 - 2021.

Bron: Koninklijk besluit van 3 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen B.S., 17 maart 2021.