Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad !

Van 

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het BS van 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de arbeidsdeal.


Met deze maatregelen wil de regering enerzijds de work life balance verbeteren en anderzijds de werkgelegenheid verhogen:

 • enerzijds wil de arbeidsdeal een hervorming van de arbeidsmarkt doorvoeren, met als doel de werknemers en bedrijven weer ademruimte te geven en nieuwe kansen te bieden… het is de bedoeling om een aantal belangrijke bestaande drempels op de arbeidsmarkt weg te werken en bijvoorbeeld een verregaande flexibiliteit te voorzien voor zowel werkgevers maar ook voor de werknemers, waarbij eveneens een nog betere work life balance voor de werknemers voor ogen wordt gehouden.
 • anderzijds moeten de maatregelen uit de arbeidsdeal bijdragen aan de doelstelling van de huidige regering om de werkgelegenheidsgraad te verhogen tot 80% in 2030.

U vindt hierna een overzicht van de maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op de verplichtingen van de werkgever bij het tewerkstellen van personeel. Klik op de titel en u kan de inhoud van het artikel lezen. U kan deze artikels ook terugvinden in ons dossier over de arbeidsdeal.

Maatregelen rond arbeidsflexibiliteit 

 1. Termijn van aankondiging van het toepasselijke uurrooster ingeval van tewerkstelling van werknemers met een variabel deeltijds werkrooster
 2. 4-dagenweek
 3. Wisselend weekregime
 4. Avondwerk bij E-commerce

Maatregelen rond platformeconomie

 1. Platformeconomie

Maatregelen rond levenslang leren

 1. Jaarlijks opleidingsplan
 2. Recht op opleiding

Maatregelen rond activerend ontslagrecht

 1. Transitietrajecten ingeval van ontslag
 2. Bevorderen van de inzetbaarheid ingeval van ontslag

Maatregelen rond recht op deconnectie

10. recht op deconnectie