480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 05/03/2021
Geldig vanaf: 01/09/1983
Geldig tot: 31/12/2017

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 30 juni 1983 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten (nr. 10160/CO/324 - BS 17.09.1983).


Historiek
01/01/2020 31/12/2021 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/01/2018 31/12/2019 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/09/1983 31/12/2017 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten