480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 08/03/2021
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 30 juni 1983 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten (nr. 10160/CO/324 - BS 17.09.1983).

Zij werd gewijzigd door een cao van 18 november 2019 (nr. 157457/CO/324).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
157457
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/01/2020
Registratiedatum
03/03/2020
Onderwerp
Wijziging van de CAO van 30-08-2017 en 30-06-1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/12/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
22/01/2021
Keywords
AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2020 31/12/2021 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/01/2018 31/12/2019 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/09/1983 31/12/2017 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten