480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 08/03/2021
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2019

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 30 juni 1983 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten (nr. 10160/CO/324 - BS 17.09.1983).

Zij werd gewijzigd door een cao van 30 augustus 2017 (nr. 142120/CO/324).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142120
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
wijziging van de cao van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/05/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
08/06/2018
Keywords
AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2020 31/12/2021 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/01/2018 31/12/2019 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten
01/09/1983 31/12/2017 480105 Bijzondere scholingsovereenkomsten