2602 26 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 17/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 31/12/2008

Datum CAO
20/12/2007
Nr. 87607/CO/324Geldigheid
01/01/2008 –onbepaalde duurWie doet wat? 
- Werkgever : de ontslagen werknemer informeren over het recht op outplacement en het Fonds verwittigen per aangetekend schrijven of bij gewoon geschrift, waarvan hij het dubbel laat tekenen voor ontvangst van elk ontslag van een arbeider waarvoor een outplacementbegeleiding dient verstrekt te worden en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van betekening van het ontslag of van de verbreking van de arbeidsovereenkomst.
- Werknemer : : uiterlijk 1 maand na aanbod schriftelijk instemmen met het aanbod.
- Fonds : tenlasteneming van de aanvraag en de kosten van outplacement Adres van het Fonds of instelling die zich met outplacement bezig houdtCompensatiefonds voor de diamantsector (ICD)
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
T. 03-213 50 30
F. 03-231 16 74
icd@rvd.be

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 20 december 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende outplacement voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 87607/CO/324).  De collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 7 december 2008. Het bericht van algemeen verbindend verklaring verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2009. 

U kan de integrale tekst van deze CAO terugvinden via de linken hierboven 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2007
Registratienr
87607
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/03/2008
Registratiedatum
26/03/2008
Onderwerp
outplacement
BS Bericht van neerlegging
22/04/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
11/02/2009
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2009 31/12/2050 2602 Outplacement
01/01/2008 31/12/2008 2602 26 Outplacement