2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/09/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het recht op UITKERINGEN voor tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 57 jaar (tijdskrediet 1/2) en 55 jaar (tijdskrediet 1/5).

1. Algemeen

Sinds 1 januari 2015 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen gewijzigd. De algemene leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan met uitkering werd op 60 jaar gebracht.

Als uitzondering op de algemene regel, voor de periode 2019-2020, wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen bepaald op 57 jaar (halftijdse vermindering) en op 55 jaar (1/5 vermindering) voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  • tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden (op de aanvangsdatum van het tijdskrediet);
  • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving);
  • tewerkgesteld zijn 5/7 jaar gedurende de 10/15 voorgaande jaren in een zwaar beroep of 20 jaar in een nachtarbeid (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving).

Om op die leeftijdsgrenzen een beroep te kunnen doen moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité een cao hebben afgesloten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, die uitdrukkelijk stelt dat ze afgesloten is in toepassing van de cao nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad of wanneer de onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering in haar collectief akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de cao nr. 137.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

2. PC 311

Uitvoerend personeel: recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5) of vanaf 57 jaar (halftijdse).

Niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager:

  • recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5);
  • mits instemming va de werkgever met de individuele aanvraag: recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 57 jaar (halftijdse).

Overig niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder (bijvoorbeeld het niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder tewerkgesteld op het hoofdkantoor): mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5) of vanaf 57 jaar (halftijdse).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/09/2019
Registratienr
153818
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
05/09/2019
Registratiedatum
16/09/2019
Onderwerp
recht op de uitkeringen voor een landingsbaan
BS Bericht van neerlegging
26/09/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/02/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
19/02/2020
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2021 30/06/2023 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2019 31/12/2020 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2017 31/12/2018 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2015 31/12/2016 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)