2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/09/2019
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Sinds 1 januari 2015 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen gewijzigd. De algemene leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan met uitkering werd op 60 jaar gebracht.

Als uitzondering op de algemene regel wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen bepaald op 55 jaar voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  • tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden (op de aanvangsdatum van het tijdskrediet);
  • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving);
  • tewerkgesteld zijn 5/7 jaar gedurende de 10/15 voorgaande jaren in een zwaar beroep of 20 jaar in een nachtarbeid (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving).

De afwekende toegangsleeftijd zal opgetrokken worden (56 jaar in 2016, 57 jaar in 2017, 58 jaar in 2018 en 60 jaar in 2019).De afwijkende toegangsleeftijd kan op 1 januari 2017 op 55 jaar behouden blijven indien:

  • een collectieve arbeidsovereenkomst  in die zin wordt gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (= cao nr. 127);
  • de datum van aanvang of van verlenging van de vermindering van prestaties zich situeert tijdens 2017 of 2018;
  • de sector een cao heeft afgesloten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, die uitdrukkelijk stelt dat deze cao afgesloten is in toepassing van de cao nr. 127;
  • of wanneer de onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering in haar collectief akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de cao nr. 127.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake tijdskrediet verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
141968
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
08/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
11/04/2018
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2021 30/06/2023 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2019 31/12/2020 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2017 31/12/2018 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2015 31/12/2016 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)