2005 Andere tussenkomsten van het Fonds

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 07/05/2021
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Tussenkomsten:

 • Toeslag bij halftijds tijdskrediet.
 • Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid.
 • Vervanging in het kader van SWT.
 • Kinderopvang.
 • Aanwervingspremie.

Betaling: door het Fonds.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 12 februari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de riscogroepen (nr. 157697/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen met betrekking tot de tussenkomsten van het Fonds.

1. Tijdskrediet

Zie hoofdstuk 2806.

2. Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Fonds aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid:

 • vanaf 01.01.2021: 190,55 EUR per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer;
 • pro rata berekend voor de deeltijdse werknemer;
 • betaald vanaf het vertrek van de werknemer.

Historiek van het bedrag:

 • 01.07.2019: 186 EUR/maand (cao);
 • 01.01.2020: 188,66 EUR/maand (indexatie).

3. Vervanging in het kader van SWT

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2478,94 EUR wordt toegekend door het fonds aan de ondernemingen die een werknemer met bedrijfstoeslag vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

4. Kinderopvang

Tussenkomst in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalouder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar:

 • 3 EUR per dag effectieve opvang en per kind (max. 600 EUR/jaar).
 • Op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen.
 • Recht voor de 2 ouders (voorwaarden: 12 volledige maanden anciënniteit in het PC 312 en een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van het PC 312 op het moment van de opvang van het kind).
 • Aanvragen ingediend door de werknemers bij de werkgevers die een volledige dossier overmaken aan het Fonds.

5. Aanwervingspremie

 • Jongeren - 26 jaar in riscogroepen.
 • Eenmalige forfaitaire toelage: 750 EUR voor voltijdse werknemer en 400 EUR voor deeltijdse werknemer (min 24 u/week).
 • Werknemer met een contract van onbepaalde duur met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming (hierbij wordt de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever die zonder onderbreking voorafgaat aan het contract van onbepaalde duuur mee in rekening gebracht).

4. Financiering

Bijdrage van de werkgevers: zie hoofdstuk 190201.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157697
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
09/10/2020
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2019 31/12/2020 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2017 31/12/2018 2005 2001 Tussenkomsten van het Fonds
01/01/2015 31/12/2016 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2013 31/12/2014 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2011 31/12/2012 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2009 31/12/2010 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/1999 31/12/2001 2005 20 Bestaanzekerheid