4001 Deeltijdse arbeid - minimale arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 08/07/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

Minimale wekelijkse arbeidsduur: minimum 10u/week op voorwaarde dat het gebruik van deze afwijking aan het Paritair Comité wordt gemeld ;

Minimale werkperiode: minimum 2u/werkperiode op voorwaarde dat:

  • het gebruik van deze afwijking aan het Paritair Comité wordt gemeld;
  • in de ondernemingen waar dit wettelijk verplicht is, effectief· gebruik gemaakt wordt van het geregistreerd kassasysteem

1. Algemene principes

Krachtens de interprofessionele reglementering moet er een minimale wekelijkse arbeidsduur nageleefd worden van 1/3 van de voltijdse arbeidsduur en een minimale duur van 3 uur per prestatie.

2. PC 302.

Voor de bedrijven in de horecasector kan er dankzij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 van deze bepalingen worden afgeweken door een gemotiveerde kennisgeving van de afwijking aan het paritair comité te bezorgen. Mits naleving van deze voorwaarde, wordt de minimale arbeidsduur dan 10 uur/week en 2 uur/prestatie in de bedrijven die vallen onder het paritair comité 302.

N.B.: Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.  Voor de bepalingen inzake arbeidsduur in PC 302, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0701.

2.1. Minimale wekelijkse arbeidsduur

De arbeidsovereenkomsten mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemers niet minder zijn dan 10 uur per week in de ondernemingen waar het gebruik van die afwijking aan het Paritair Comité gemeld is (zie punt 2.3.).

2.2. Minimale werkperiode

De minimale duur van de werkperiode mag niet minder zijn dan 2 uur in de ondernemingen waar het gebruik van die afwijking aan het Paritair Comité gemeld is (zie punt 2.3.), op voorwaarde dat in de ondernemingen waar dit wettelijk verplicht is, effectief· gebruik gemaakt wordt van het geregistreerd kassasysteem als bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, en die dit kassasysteem overeenkomstig dat besluit hebben aangegeven bij de belastingadministratie."

2.3. Procedure

De werkgever die wenst gebruik te maken van de afwijkingen dient het gebruik ervan in de onderneming op gemotiveerde wijze te melden Paritair Comité.

  • De melding gebeurt aan de hand van het modeldocument dat door het Paritair Comité wordt goedgekeurd.
  • Het Paritair Comité maakt deze melding over aan de Adviesgroep Afwijkingen die een lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking.
  • Wanneer een misbruik van de afwijking op de minimale arbeidsduur voor deeltijdse arbeid wordt vastgesteld, wordt dit gemeld aan de Adviesgroep Afwijkingen.
  • De Adviesgroep Afwijkingen beslist met eenparigheid van stemmen of de toelating tot afwijking wordt ingetrokken.
  • Een nieuwe toelating tot afwijking kan enkel op aanvraag van de werkgever en bij eenparigheid van de Adviesgroep Afwijkingen worden toegekend.

2.4. Bijlage

MELDING AFWIJKING PER ONDERNEMING MET BETREKKING TOT DE MINIMALE ARBEIDSDUUR

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144670
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
minimale arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
29/08/2018
Keywords
DEELTIJDSE ARBEID

Datum CAO
03/02/2022
Registratienr
173146
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/02/2022
Registratiedatum
03/06/2022
Onderwerp
Arbeidsduur en arbeidsduurvermindering
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT EN OVERUREN - ARBEIDSORGANISATIE
Tekst aangepast op
08/06/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 4001 Deeltijdse arbeid - minimale arbeidsduur
01/01/2018 31/12/2021 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur
01/07/1997 31/12/2017 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur