2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 16/02/2023
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/06/2023

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden (! beperkingen).

1. Algemeen

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

 • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

 • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51 maanden;
 • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
 • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

Discrepantie tussen het opnamerecht en het recht op onderbrekingsuitkeringen

Sinds 1 februari 2023, zijn de voorwaarden om onderbrekingsuitkeringen te genieten, gewijzigd:

 • voltijds tijdskrediet met motief “zorg kind”: leeftijd van het kind van 8 naar 5 jaar;
 • tijdskrediet met motief “zorg kind”: maximale duur van 51 naar 48 maanden.

!! Het is nog mogelijk om een voltijds tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind van minder dan 8 jaar en om een tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind gedurende 51 maanden maar er zal geen recht meer zijn op onderbrekingsuitkeringen indien het kind minstens 5 jaar is en gedurende de laatste 3 maanden in geval van toepassing van 51 maanden.

2. PC 202

Uitvoerend personeel: recht op tijdskrediet met motief (voltijdse of halftijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar:

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • geen recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5).

Niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager:

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag: recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Anderen niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder:

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag: recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170173
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
14/02/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (202.01)
Onderwerp
Tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
31/08/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
16/02/2022

Historiek
01/01/2022 30/06/2023 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2019 31/12/2021 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2017 30/06/2019 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2015 30/06/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2013 30/06/2015 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2011 30/06/2013 2801 28 tijdskrediet
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 tijdskrediet
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 tijdskrediet
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 tijdskrediet
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 tijdskrediet
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 tijdskrediet - loopbaanonderbreking
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 tijdskrediet - loopbaanonderbreking