Waals Gewest: afschaffing van de maatregel 'Impulsion Insertion' bevestigd.

Van 
93308

Op 8 februari 2019 verscheen het decreet van de Waalse Regering tot opheffing van de maatregel 'Impulsion Insertion' in het Belgisch Staatsblad.

In ons artikel van 28 januari 2019 vermeldden we de waarschijnlijke afschaffing van de werkuitkeringen « Impulsion Insertion » in het Waalse Gewest.

Deze afschaffing is thans bevestigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.  Als u een jonge werkzoekende woonachtig in het Waalse Gewest in dienst wenst te nemen, moet u voortaan gebruikmaken van de maatregelen « Impulsion -25 » of « Impulsion 12 maanden + » die niet bij de afschaffing betrokken zijn.

U vindt meer informatie over deze maatregelen in onze artikels van 22 juni 2017  en 1 augustus 2017.

 

Bron : Decreet van 31 januari 2019 tot opheffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS, 8 februari 2019 .