Waals gewest: afschaffing van de werkuitkeringen 'Impulsion Insertion' op 1 januari 2019

Van 
93169

De Waalse regering heeft voorgesteld om de maatregel 'Impulsion Insertion' met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 af te schaffen.

De Waalse regering heeft voorgesteld om de maatregel "Impulsion Insertion" met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 af te schaffen.

Op 1 juli 2017 kwamen in het Waalse gewest nieuwe werkuitkeringen tot stand in het kader van de hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen. Deze uitkeringen nemen de vorm aan van drie maatregelen: "Impulsion -25", "Impulsion 12 mois +" en "Impulsion Insertion".

Van deze verschillende formules bestaat de maatregel "Impulsion Insertion" uit een werkuitkering toegekend in het kader van de aanwerving met een arbeidsovereenkomst van minstens 12 maanden van een werkzoekende die minstens 18 maanden zonder werk zit en geen beroepservaring heeft. 

Aangezien deze tewerkstellingsmaatregel niet het verwachte succes heeft, zou hij binnenkort worden afgeschaft voor elke aanwerving vanaf 1 januari 2019. Met andere woorden: de tewerkstellingsmaatregel "Impulsion Insertion" zal systematisch worden geweigerd voor elke arbeidsovereenkomst die na 31 december 2018 wordt gesloten.

Als de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2019 werd gesloten, zullen de werkuitkeringen "Impulsion insertion" zonder wijziging noch beperking worden uitbetaald.

De maatregelen "Impulsion -25" en "Impulsion 12 maanden +" zijn niet betrokken bij de afschaffing.

U krijgt hierover meer informatie zodra de teksten in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.

 Bron: ontwerp van decreet tot afschaffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 houdende uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.