Verhoging van de werkgeverstussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2019

article image Van 
94594

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nieuwe cao (nr. 19/9) afgesloten betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers.

De cao bevat 2 maatregelen:

  • Verhoging van de forfaitaire bedragen voor woon-werkverplaatsingen per trein;
  • Afschaffing van de grens van 5 km voor verplaatsingen met het gemeenschappelijk openbaar vervoer andere dan per trein.

Ziehier de samenvatting:

De forfaitaire tussenkomst in de prijs van het vervoerbewijs van het door de NMBS georganiseerd gemeenschappelijk openbaar vervoer wordt  vanaf 1 juli 2019 verhoogd tot 70 % van de huidige prijs van de treinkaart (tarief op 01/02/2019).

Deze forfaitaire bedragen evolueren niet automatisch met de prijs van de treinkaart. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst is dus niet afhankelijk van het tariefbeleid van de NMBS. Elke verhoging van de forfaitaire bedragen moet opnieuw worden onderhandeld door de sociale partners.

De werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer andere dan NMBS blijft onveranderd:

  • wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de werkgeverstussenkomst gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart  voor dezelfde afstand, zonder 75 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.  
  • wanneer de prijs vast is, ongeacht de afstand, wordt de werkgeverstussenkomst forfaitair vastgesteld en bedraagt ze 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart gelijkgesteld met een sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden.  

De limiet van 5 km van halte naar halte waarin cao 19octies voorziet, wordt vanaf 1 juli 2020 afgeschaft. Voor de berekening van de te vergoeden afstand moet, zoals vandaag, rekening worden gehouden met de afstand van halte tot halte.

Als op sectoraal of ondernemingsvlak was overeengekomen ook te voorzien in een werkgeverstussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer met een privévervoermiddel met verwijzing naar de regels bepaald in de cao van de NAR, dan blijft de vroegere tabel van forfaitaire bedragen op 01/02/09 behouden.

Sommige sectoren of ondernemingen voorzien in gunstigere tussenkomsten in de vervoerkosten van de werknemers. Zie hiervoor hoofdstuk 12 van elk paritair comité in onze sectorale documentatie.

Werkgeverstussenkomst in de prijs van het vervoerbewijs van door de NMBS georganiseerd  vervoer  vanaf 1 juli 2019

Km

Werkgeversbijdrage voor wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft

Afstand

maandkaart

3 maanden

jaarlijks

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Maandtreinkaart

Trimestertreinkaart

Jaartreinkaart

Halftijdse Treinkaart

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Bijdrage van de werkgever

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2227,00

 

156-160

228,00

639,00

2282,00

 

161-165

234,00

655,00

2338,00

 

166-170

239,00

670,00

2393,00

 

171-175

245,00

685,00

2449,00

 

176-180

251,00

701,00

2504,00

 

181-185

256,00

717,00

2559,00

 

186-190

262,00

732,00

2615,00

 
191-195

267,00

748,00

2671,00

 

196-200

272,00

763,00

2726,00