Aankoop van speedpedelecs, schoolabonnementen voor het openbaar vervoer en alle tweedehandsproducten nu mogelijk door ecocheques !

Van 
84087

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht is sinds 1 juni 2017 geactualiseerd, vereenvoudigd en uitgebreid.

De Nationale Arbeidsraad heeft het stelsel van de ecocheques verbeterd en vereenvoudigd. Die beoogde verbetering en vereenvoudiging heeft voornamelijk betrekking op de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden en bovendien op de procedure om die lijst te evalueren.

Hoe is de nieuwe lijst gestructureerd?

De zeven categorieën van de vroegere lijst (Energie-besparing, Hernieuwbare energie, Waterbesparing en -beheer, Bevordering duurzame mobiliteit, Afvalbeheer, Bevordering van ecodesign, Bevordering van de aandacht voor de natuur) zijn in drie nieuwe generieke categorieën gehergroepeerd:

  • Ecologische producten en diensten;
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd;
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Elk van die generieke categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel (die op één pagina staat) is gegoten. Die tabel kan makkelijker worden meegenomen en geraadpleegd.

De lijst die geldt sinds 1 juni 2017 is hier beschikbaar.

Wanneer zal de lijst opnieuw geëvalueerd worden?

Met het oog op verbetering van de lijst, zal die evaluatie om de twee jaar, in de even jaren, plaatsvinden. Met de eventueel aangepaste lijst zal zo rekening kunnen worden gehouden tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli.

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

We verwijzen u naar ons volledige artikel van 12 januari 2016 dat deze voorwaarden zowel voor papieren als elektronische ecocheques  (nieuw sinds 1 januari 2016) herneemt.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bron : Cao nr. 98quinquies van 23 mei 2017 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, Nationale Arbeidsraad, www.nar.be.