Wat als u een medewerker ontslaat?

Als u iemand ontslaat, moet u een aantal regels volgen om alles vlot af te ronden.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een medewerker ontsla?

Een medewerker laten gaan is niet fijn, maar soms onvermijdelijk. Om welke reden u ook een van uw mensen ontslaat, u moet een aantal regels volgen. We lijsten ze kort voor u op.

Ontslagformaliteiten

Als u iemand ontslaat na 6 maanden dan moet u dit motiveren

Houd er rekening mee dat sommige medewerkers beschermd zijn tegen ontslag (zwangerschapsverlof, kandidaten en verkozenen sociale verkiezingen …).

Ingeval de werknemer een opzeggingstermijn moet presteren moet u hem met een aangetekende brief mededelen wanneer deze aanvangt en de duur ervan. Wanneer u hem onmiddellijk ontslaat mits betaling van een opzeggingsvergoeding is dit niet nodig maar het  is aangeraden om het ontslag na een gesprek schriftelijk te bevestigen via een aangetekende brief of een brief met ontvangstmelding.

Bezorg uw medewerker ook het document C4 waarmee hij of zij zich als werkzoekende kan inschrijven voor de aanvraag van een uitkering.

Opzegtermijn

Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, verloopt de berekening van de opzegtermijn in twee stappen:

  1. de opzegtermijn berekend op basis van de tot die datum verworven anciënniteit moet worden opgeteld
  2. bij de opzegtermijn berekend op basis van de na die datum verworven anciënniteit.

 

Voor werknemers die na januari 2014 in dienst traden, wordt de termijn berekend volgens onderstaande tabel.

 

Anciënniteit

Opzegtermijn

Anciënniteit

Opzegtermijn

< 3 maanden

2 weken

15 < 16 jaar

48 weken

3 < 6 maanden

4 weken

16 < 17 jaar

51 weken

6 < 9 maanden

6 weken

17 < 18 jaar

54 weken

9 < 12 maanden

7 weken

18 < 19 jaar

57 weken

12 < 15 maanden

8 weken

19 < 20 jaar

60 weken

15 < 18 maanden

9 weken

20 < 21 jaar

62 weken

18 < 21 maanden

10 weken

21 < 22 jaar

63 weken

21 < 24 maanden

11 weken

22 < 23 jaar

64 weken

2 < 3 jaar

12 weken

23 < 24 jaar

65 weken

3 < 4 jaar

13 weken

24 < 25 jaar

66 weken

4 < 5 jaar

15 weken

25 < 26jaar 

67 weken

5 < 6 jaar

18 weken

26 < 27 jaar

68 weken

6 < 7 jaar

21 weken

27 < 28 jaar

69 weken

7 < 8 jaar

24 weken

28 < 29 jaar

70 weken

8 < 9 jaar

27 weken

29 < 30 jaar

71 weken

9 < 10 jaar

30 weken

30 < 31 jaar

72 weken

10 < 11 jaar

33 weken

31 < 32 jaar

73 weken

11 < 12 jaar

36 weken

32 < 33 jaar

74 weken

12 < 13 jaar

39 weken

33 < 34 jaar

75 weken

13 < 14 jaar

42 weken

34 < 35 jaar

76 weken

14 < 15 jaar

45 weken

 

 

 

Hebt u vragen of wenst u advies, uw vertrouwde contactpersoon bij Group S helpt u graag verder.

 

Opzegvergoeding

 

De opzegvergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn en omvat het gewone loon en alle voordelen die in de arbeidsovereenkomst vermeld staan.

 

Bereken met deze handige tool OutSim eenvoudig de opzegvergoeding.

Outplacement

Outplacement houdt in dat een gespecialiseerde dienstverlener uw ontslagen werknemer begeleidt om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden op uw kosten.

  • Algemeen outplacement: werknemers die u ontslaat en recht hebben op een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken.
  • Bijzonder outplacement: werknemers die u ontslaat en geen recht hebben op een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken maar wel ouder zijn dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienst hebben.

Het algemene outplacement heeft voorrang op het bijzondere outplacement.

 

Meer details over outplacement vindt u hier.

SWT of Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 

Voor het SWT, het vroegere burgpensioen, gelden specifieke voorwaarden qua leeftijd en loopbaan.

Ontdek hier alle toegangsvoorwaarden voor de periode 2023-2025.

Sollicitatieverlof

Eens uw medewerker ontslagen is mits prestatie van een opzeggingstermijn, heeft hij of zij recht op een halve of een hele dag sollicitatieverlof tijdens de opzegtermijn. De opname van deze dagen gebeurt wekelijks in overleg met u. Dat verlof dient om een job te zoeken, te solliciteren, deel te nemen aan een eventuele selectieproef of een outplacementbegeleiding te volgen.

Weet dat u altijd bij Group S terecht kan met vragen of voor ondersteuning.

Nuttige documenten

Opzeggingsbrief 

Onmiddellijke verbreking

Attest van tewerkstelling