Arbeidsreglement

Zodra u een werknemer in dienst neemt, moet u een arbeidsreglement opstellen. In dit document somt u de regels en afspraken op die in uw onderneming gelden.

Het gaat om gegevens zoals:

  • Informatie over de arbeidsduur en werkroosters.
  • De wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon.
  • De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon.
  • De wijze van de berekening van de maaltijdcheque.
  • Informatie over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • De duur van de jaarlijkse vakantie en de toekenningsmodaliteiten. De datum van de jaarlijkse collectieve vakantie.
  • De namen van de leden van de ondernemingsraad, van het comité voor de preventie en bescherming op het werk en van de syndicale afvaardiging.
  • De cao’s en/of collectieve akkoorden in de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden.

U mag dit document uiteraard achteraf niet eenzijdig wijzigen, daarom is het belangrijk dat u hier de nodige tijd voor neemt.

U moet een kopie van het arbeidsreglement bewaren op elke plaats waar u een werknemer tewerkstelt, zelfs op een tijdelijke werkplaats. Bovendien bezorgt u elke werknemer een kopie van het arbeidsreglement. Op de hoofdzetel van uw onderneming moet u bekendmaken waar het reglement kan teruggevonden worden.

Maak gebruik van de expertise van Group S. Wanneer u bent aangesloten bij Group S kan uw payroll advisor u begeleiden bij de opmaak en de verspreiding van zo’n arbeidsreglement op basis van een model van Group S.