2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 11/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 jaarLoopbaan: 40 jaar

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar (sinds 1 januari 2017) in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

De leeftijd van 60 jaar is niet van toepassing indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die een lagere leeftijdsgrens voorziet en die van kracht is gedurende de periode 01/01/2019 – 30/06/2021, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 59 jaar;
  • een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moet afgesloten zijn (en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard) waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze cao afgesloten is in toepassing van de nationale cao.

Voor de periode 2019-2020 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 gesloten. Voor de periode 01/01/2021 – 30/06/2021 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 gesloten.

De werkgever moet gebonden zijn door een sectorale cao gesloten ter uitvoering van cao nr. 135 en 142 om het systeem vanaf 59 jaar te activeren.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/10/2019
Registratienr
155335
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2020
Neerleggingsdatum
21/10/2019
Registratiedatum
20/11/2019
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2020-2021 op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan)
BS Bericht van neerlegging
09/12/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2020 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan