2003 2005 Aanvullende ziektetoelage

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 13/04/2018
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 30/06/2017

In het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel werd op 12 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende instelling van een aanvullende ziektetoelage aan de werknemers van de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105744/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2012 voor een onbepaalde duur. 

Voor de volledige tekst van deze CAO, klik hieronder op de link naar de CAO (registratienummer).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/07/2011
Registratienr
105744
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
30/06/2017
Neerleggingsdatum
18/07/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
aanvullende ziektetoelage
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/01/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
04/04/2013
Keywords
ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/07/2017 31/12/2999 2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)
01/01/2012 30/06/2017 2003 2005 Aanvullende ziektetoelage