2602 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2013
Geldig vanaf: 01/01/2012

CAO 15/03/2012 (nr. 109278/CO/309), gewijzigd door een CAO van 20/12/2012 (nr 113218/CO/309)

Geldigheid: 01/01/2012 – onbep. duur

Rechthebbenden:

Werknemers van de ondernemingen van het PC 309. Voorwaarden:

  1. ontslagen worden behoudens een ontslag om dringende redenen of een ontslag in het kader van een pensioen (rustpensioen);
  2. de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben op het tijdstip van het ontslag; 
  3. een ononderbroken anciënniteit hebben van ten minste 1 jaar op het tijdstip van het ontslag.

Verplichtingen:

  • Werkgever : de ontslagen werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst informeren over het sectoraal aanbod voor outplacement. De werkgever heeft de keuze tussen Right management of een andere outplacementkantoor
  • Werknemer : uiterlijk 1 maand na aanbod schriftelijk instemmen met het aanbod
  • Outplacementkosten: ten laste van de werkgever

Adres van de dienstverlener:

Right ManagementWoluwedal 34
1200 Brussel

Tel: 02/761.21.11 of 03/248.40.46
Fax : 02/761.21.61

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2012
Registratienr
113218
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/12/2012
Registratiedatum
01/02/2013
Onderwerp
regeling van een ontslagbegeleiding
BS Bericht van neerlegging
13/02/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
13/09/2013
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Datum CAO
15/03/2012
Registratienr
109278
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/03/2012
Registratiedatum
10/04/2012
Onderwerp
regeling van ontslagbegeleiding
BS Bericht van neerlegging
23/04/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
13/09/2013
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2012 31/12/2999 2602 Outplacement
Terug