309

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocolakkoord 2011-2012 06/02/2012 01/01/2011 31/12/2012
02 Bevoegdheid van het paritair comité 11/07/2023 01/01/2001 30/06/2023
03 Beroepenclassificatie 27/11/2020 01/01/1974 31/12/2999
0401 Bezoldigingsvoorwaarden 16/05/2018 17/11/2017 31/12/2999
0402 Bezoldigingen vanaf 1 mei 2023 03/05/2023 01/05/2023 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 25/10/2002 01/01/2002 31/12/2999
06 Tweemaal eenmalige premie 24/06/2008 01/01/2007 31/12/2999
0701 Bevordering van de tewerkstelling 14/12/1999 01/01/1985 31/12/2999
0704 Nachtarbeid 25/05/2004 01/01/2002 31/12/2999
08 Tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen 09/04/2014 01/01/2014 31/12/2999
1001 Anciënniteitsverlof 10/05/2016 01/01/2016 31/12/2999
1004 Eindeloopbaandagen 21/11/2019 01/01/2020 31/12/2999
1201 Vervoerkosten 16/01/2023 01/01/2016 31/12/2999
1202 Werkgeverbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2023 01/02/2023 01/02/2023 31/12/2050
13 Klein verlet 02/09/2021 25/07/2021 31/12/2050
1502 Opzeggingstermijn: arbeiders 19/03/2012 01/01/2012 31/12/2013
1903 Risicogroepen 10/08/2021 01/07/2000 31/12/2999
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 18/03/2022 01/07/2021 30/06/2023
2201 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem 06/08/2014 01/07/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 13/08/2015 01/01/2015 31/12/2017
2601 Werkzekerheid 27/05/2020 01/07/2011 31/12/2999
2602 Outplacement 01/03/2013 01/01/2012 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/04/2017 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 04/05/2021 01/01/2013 01/01/2015
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 18/03/2022 01/01/2021 30/06/2023
48 Beroepsopleiding 02/12/2020 01/02/2017 31/12/2021
480201 Sociaal Fonds: bijdragepercentages 06/08/2002 01/07/2000 31/12/2999
480202 Opleiding (voor risicogroepen) 09/10/2014 01/01/2013 31/12/2999
54 Ecocheques 30/05/2022 01/01/2015 31/12/2020