Nachtarbeid : nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2017

Van 
84230

Vergoeding voor nachtprestaties

Een specifieke financiële vergoeding moet betaald worden aan de werknemers die gewoonlijk worden tewerkgesteld in arbeidsregelingen met prestaties tussen 24 uur en 5 uur. Het bedrag van die vergoeding is gelijk aan een aanvulling op het uurloon voor de uren die 's nachts tussen 20 uur en 6 uur gepresteerd worden. Sinds 1 juni 2017 is dit bedrag gelijk aan 1,16 EUR per uur voor de werknemers jonger dan 50 jaar en aan 1, 41 EUR per uur voor de werknemers van 50 jaar en ouder.

Aanvulling werkloosheidsuitkering voor de ex-nachtarbeiders

De volgende categorieën van werknemers die 20 jaar anciënniteit in nachtarbeid kunnen aantonen, kunnen vragen om definitief naar een dagregeling terug te keren:

tenminste 55 jaar oud zijn: als de werkgever binnen een termijn van 6 maanden vanaf de aanvraag geen dagarbeid heeft aangeboden die met zijn kwalificatie overeenstemt, kan de werknemer kiezen om in de nachtregeling te blijven of een einde te maken aan zijn overeenkomst;

hetzij tenminste 50 jaar oud zijn en ernstige medische redenen inroepen die erkend zijn door de arbeidsgeneesheer: als de werkgever in de zes erop volgende maanden geen arbeid in een dagregeling aanbiedt, heeft hij geen andere keuze dan een einde te maken aan de overeenkomst van de werknemer.

Als de werkgever of de werknemer in één van beide situaties een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, wordt de werknemer niet door de RVA gestraft en ontvangt hij, voor rekening van zijn werkgever, gedurende vijf jaar, een maandelijkse vergoeding als aanvulling op zijn werkloosheidsuitkering. Op 1 juni 2017, bedraagt de vergoeding 143,50 EUR.