Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en/of nachtarbeid : Doorbreking individuele toepassing van het voordeel

Van 
90152

De wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie doorbreekt vanaf 1 januari 2018 de individuele benadering van de toepassing van de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ingeval van ploegen- en/of nachtarbeid.

De fiscale maatregel vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing houdt in dat de werkgever een bepaald gedeelte van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de fiscus, maar de bedragen mag gebruiken om te investeren in de eigen onderneming.

Van deze vrijstelling zijn er verschillende vormen voorzien die elk eigen voorwaarden en toepassingsmodaliteiten kennen. Zo is er ook een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en/of nachtarbeid.

Tot 31 december 2017 was het bedrag van de vrijstelling beperkt tot het te betalen bedrag aan bedrijfsvoorheffing per persoon. Wanneer een medewerker die aan de voorwaarden voldeed weinig bedrijfsvoorheffing diende te betalen, door onder meer het aantal kinderen ten laste, ging een deel van de vrijstelling dat niet meer in mindering gebracht kon worden op de bedrijfsvoorheffing verloren.

De wet van 26 maart 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (verschenen in het BS van 30 maart 2018) doorbreekt vanaf 1 januari 2018 deze individuele benadering. Vanaf nu worden de voorwaarden bekeken op het niveau van de onderneming. Vanaf nu kijkt men naar de lonen van alle medewerkers die voldoen aan de voorwaarden om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en/of nachtarbeid te genieten en de bedrijfsvoorheffing die hierop van toepassing is.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer de vrijstelling van de doorstorting niet ten volle benut kan worden bij een werknemer, wordt het resterende deel van de vrijstelling toegewezen aan de bedrijfsvoorheffing van een andere werknemer bij wie nog bedrijfsvoorheffing voorhanden is zodat het voordeel behouden blijft.