Mei en junimaand ... trouwmaanden...

Van 
83951

Onder bepaalde voorwaarden kan een kleine attentie van de werkgever bij een dergelijke gebeurtenis in het leven van een werknemer voordelig blijken te zijn.

Het trouwseizoen is in volle gang. Als werkgever wenst u de betrokken werknemers misschien een  geschenk aan te bieden. Hoe te werk gaan zodat ze alle voordeel trekken uit dit gebaar?

In welke vorm?

Zulke voordelen kunnen worden toegekend in de vorm van geschenken, bonnen of eenvoudigweg in contant geld. De toekenning ervan moet niet bepaald zijn in het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst. Een premie die spontaan door de werkgever wordt toegekend, krijgt dezelfde voordelige behandeling.

Als de werkgever ervoor kiest geschenkcheques te geven, moet hij wel de volgende voorwaarden in acht nemen:

  • ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen die vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de cheques;
  • ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (maximum één jaar);
  • ze mogen niet in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

Welk bedrag en welk voordeel?

Een huwelijkspremie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat hij niet meer dan 200 EUR bedraagt.

Fiscaal aftrekbaar voor de werkgever?

De huwelijkspremie is tot een maximumbedrag van 200 EUR volledig aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.

Wat bij overschrijding?

De werkgever die dit maximumbedrag niet in acht neemt, moet zowel socialezekerheidsbijdragen als belastingen inhouden maar alleen op het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt.

Huwelijk?

Sinds 1 oktober 2007 is een premie die wordt toegekend bij het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning onder dezelfde voorwaarden als de huwelijkspremie vrijgesteld.

Wilt u meer weten over premies en andere alternatieve voordelen? Mis dan de volgende editie van ons volledige naslagwerk over alternatieve verloning niet. De versie 2017 is  weldra beschikbaar!