Naar een veralgemening van elektronische ecocheques? UPDATE

article image Van 

In een recent advies is de Nationale Arbeidsraad tot het besluit gekomen dat de papieren ecocheques zonder meer moeten worden afgeschaft ten voordele van de elektronische ecocheques.

92486

In een recent advies is de Nationale Arbeidsraad tot het besluit gekomen dat de papieren ecocheques zonder meer moeten worden afgeschaft ten voordele van de elektronische ecocheques.

De Nationale Arbeidsraad is opnieuw van oordeel dat moet worden gekozen voor een veralgemening van elektronische ecocheques. Bij diezelfde gelegenheid spreekt de raad zich uit over een datum voor deze overgang en een overgangsperiode.

Redenen voor afschaffing van papieren ecocheques

De Nationale Arbeidsraad stelt vast dat het uitgiftevolume van elektronische ecocheques en het aantal begunstigden een gestage groei hebben gekend. Bovendien levert het behoud van een dubbele papieren en elektronische stroom een economische kost op en zorgt het voor meer complexiteit op administratief vlak.

Voorgestelde termijn voor overgang naar de elektronische versie

De Nationale Arbeidsraad stelt de volgende nieuwe planning voor:

  • eind 2020 : het koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste geldigheidsdatum van de papieren ecocheques zou moeten worden goedgekeurd en gepubliceerd;
  • 31 december 2020: laatste uitgifte op papier (geldigheid 24 maanden). De uiterste geldigheidsdatum van de papieren ecocheques zou dus 31 december 2022 zijn;
  • 1 januari 2021: enkel elektronische ecocheques;
  • 1 januari 2023 : de dubbele stroom papieren en elektronische ecocheques zou afgeschaft zijn.

Sommige uitgevers van cheques zijn al overgestapt op elektronische cheques en hebben de papieren versie verlaten.

Bron: Advies nr. 2.172 van de Nationale Arbeidsraad, 30 juni 2020, www.cnt-nar.be.