Coronavirus: verlenging van de geldigheidsduur van cheques


100659

De geldigheidsduur van (maaltijd-, eco- en geschenk-)cheques die vervallen tussen 1 maart en 30 juni 2020 is verlengd met 6 maanden. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, is verlengd tot en met 31 december 2020.

Ingevolge de coronaviruscrisis zijn de meeste handelszaken, alsook de horecasector, gesloten sinds 13 maart 2020. De crisis heeft er bovendien toe geleid dat een groot aantal ondernemingen hun activiteiten tijdelijk moesten verminderen of zelfs stopzetten.

Bijgevolg zullen bepaalde maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques niet meer opgebruikt kunnen worden door die lockdown, rekening houdend met de vervaldatum ervan.

Daarom verlengt een koninklijk besluit de geldigheid van deze verschillende cheques met minstens 6 maanden.

Concreet wordt de geldigheid van cheques die zijn verlopen tussen 1 maart en 30 juni 2020 verlengd met 6 maanden. Sport- en cultuurcheques worden verlengd tot en met 31 december 2020.

Deze uitbreiding is van toepassing op zowel elektronische als papieren cheques.

Soort van cheque

Geldigheidsduur: principe

Geldigheidsduur indien vervaldatum tussen 01/03/2020 en 30/06/2020

Maaltijdcheques

1 jaar

Vervaldatum+ 6 maanden

Ecocheques

2 jaren

Vervaldatum+ 6 maanden

Sport- en cultuurcheques

15 maanden (01/07-30/09)

31/12/2020

Geschenkcheques

1 jaar

Vervaldatum+ 6 maanden

Afhankelijk van de evolutie van de situatie is een verdere verlenging van deze cheques mogelijk.

Bron: Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 mei 2020.