Doelgroepvermindering oudere werknemers in het Waalse Gewest (niet de Duitstalige Gemeenschap): geen recht meer indien geen effectieve prestaties

Van 
92362

Vanaf 1 juli 2018 wordt de doelgroepvermindering oudere werknemers in het Waalse Gewest (niet de Duitstalige gemeenschap) niet meer toegekend voor een kwartaal waarin de oudere werknemer geen volledige effectieve arbeidsprestaties levert.

Om in het Waalse Gewest (niet de Duitstalige Gemeenschap) de doelgroepvermindering oudere werknemers te kunnen genieten, gelden volgende voorwaarden:

  1. de werknemer moet behoren tot categorie 1 zoals omschreven bij de structurele vermindering;
  2. op de laatste dag van het kwartaal moet hij minstens 55 jaar oud zijn zijn en maximum de wettelijke pensionleeftijd hebben bereikt;
  3. hij moet een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 14.221,32 €.

Vanaf 1 juli 2018 voorziet het Waalse Gewest (niet de Duitstalige Gemeenschap) een bijkomende vierde voorwaarde om deze doelgroepvermindering te kunnen genieten : de oudere werknemer moet in het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties leveren.

Meer concreet zal de doelgroepvermindering oudere werknemers niet worden toegekend als een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer bepaalt dat de werknemer geen arbeidsprestaties moet leveren doch met doorbetaling van het loon.

Er gelden wel uitzonderingen. De doelgroepvermindering blijft van toepassing als de vrijstelling van prestaties het gevolg is van:

  • hetzij een wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte, vakantie, etc.), bij een volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet, en bij een volledige onderbreking in het kader van een thematisch verlof,
  • hetzij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingsperiode.

Bron: programmadecreet van 17 juli 2018, BS 8 oktober 2018.