Sociale taxshift in 2018 : de realiteit !

Van 
89519

De vermindering van de patronale basisbijdragen sociale zekerheid met 5% vanaf 1 januari 2018 doet de loonkost uiteindelijk maar dalen met 1 à 2%.

Spelbreker is de hervorming van de structurele vermindering sinds 1 januari 2018 die de vermindering van de patronale basisbijdragen sociale zekerheid deels te niet doet.

In ons artikel van 17 november 2017 - Sociale taxshift in 2018: wat te verwachten - deelden wij u mee dat de sociale taxshift in 2018 ervoor ging zorgen dat de patronale basisbijdragen sociale zekerheid voor werkgevers uit de profitsector en sommige werkgevers uit de non-profitsector (enkel de beschutte werkplaatsen voor hun valide werknemers) ging dalen van 30% naar 25%.

Na ontvangst van de loonafrekeningen voor januari 2018 met daarin de te betalen patronale sociale zekerheidsbijdragen, hebben de betrokken werkgevers echter moeten vaststellen dat hun loonkost niet met 5% is gedaald.

Een daling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen met 5% betekent spijtig genoeg niet automatisch een daling van de loonkost met 5%. In hetzelfde artikel deelden wij u namelijk ook mee dat vanaf 1 januari 2018 de structurele vermindering voor deze werkgevers ging gewijzigd worden. De forfaitaire vermindering en de bijkomende vermindering wegens een hoog loon (d.w.z. hoger dan een brutomaandloon van 4.648 €) is afgeschaft en er wordt enkel nog een lagere structurele vermindering toegekend wegens een laag loon (d.w.z. niet meer dan een brutomaandloon van 2.950 €). Het plafond van laag loon is wel opgetrokken.

Ook al is de patronale basisbijdrage sociale zekerheid voor deze werkgevers gedaald met 5%, zij genieten enkel nog een structurele vermindering voor werknemers die een laag loon  hebben. Daarboven genieten zij geen structurele vermindering meer.

In onderstaande tabel vindt u een aantal voorbeelden die dit alles moeten duidelijk maken.

Tabel :

Maandloon bediende

Daling verschuldigde patronale sociale zekerheidsbijdragen (structurele vermindering inbegrepen in januari 2018 ten aanzien van december 2017

1.500 €

1%

1.900 €

0,84%

2.100 €

1%

2500 €

1,91%

3.000 €

0,4%

4.000 €

1,53%

4.500 €

1,75%

5.000 €

1,66%