Sportbeoefenaars : nieuw plafond berekening sociale zekerheidsbijdragen

Van 
91763

Het loonplafond waarop de sociale zekerheidsbijdragen van betaalde sportbeoefenaars worden berekend werd aangepast op 1 september 2018

De sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon betaald aan een sportbeoefenaar worden berekend op het werkelijk loon van de sportbeoefenaar dat evenwel beperkt wordt tot een plafond als zijn loon meer bedraagt dan dat plafond. Dit plafond bedraagt vanaf 1 september 2018 2326,62 EUR.