2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 17/02/2023
Geldig vanaf: 01/01/2020

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden.

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

  • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen verlenen;
  • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

  • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51 maanden;
  • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
  • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB: Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

Discrepantie tussen het opnamerecht en het recht op onderbrekingsuitkeringen

Sinds 1 februari 2023, zijn de voorwaarden om onderbrekingsuitkeringen te genieten, gewijzigd:

  • voltijds tijdskrediet met motief “zorg kind”: leeftijd van het kind van 8 naar 5 jaar;
  • tijdskrediet met motief “zorg kind”: maximale duur van 51 naar 48 maanden.

!! Het is nog mogelijk om een voltijds tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind van minder dan 8 jaar en om een tijdskrediet te genieten voor de zorg voor een kind gedurende 51 maanden maar er zal geen recht meer zijn op onderbrekingsuitkeringen indien het kind minstens 5 jaar is en gedurende de laatste 3 maanden in geval van toepassing van 51 maanden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/10/2019
Registratienr
156823
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
21/10/2019
Registratiedatum
05/02/2020
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
17/06/2020
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2020 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2017 31/12/2019 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2015 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief