0703 Overuren

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 30/12/2019
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 31/12/2019

Het intern overurenplafond wordt op 180 uren gebracht.

Het aantaloveruren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust wordt vastgelegd op 143 uren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/09/2017
Registratienr
142321
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
03/10/2017
Registratiedatum
27/10/2017
Onderwerp
diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018
BS Bericht van neerlegging
09/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/03/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
02/04/2019
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2022 31/12/2049 0703 Overuren
01/01/2020 31/12/2021 0703 Overuren
01/07/2017 31/12/2019 0703 Overuren
01/07/2015 30/06/2017 0703 Overuren
01/01/2014 30/06/2015 0703 Overuren