Coronavirus: de Waalse webplatform om de ‘vergoeding 14 – Horeca’ aan te vragen is nu open tot 6 juni 2021 middernacht

12/05/2021

De Waalse regering voerde verschillende financiële steunmaatregelen in, 'COVID-19-vergoedingen' genoemd, om door de coronacrisis getroffen ondernemingen in het Waalse Gewest te ondersteunen. De zogenaamde “indeminité 14”,   vertaald naar het Nederlands de“vergoeding 14”, is bestemd voor de horecasector. De webplatform om deze vergoeding aan te vragen is nu operationeel en bereikbaar blijven tot 6 juni 2021, middernacht

1. Toekenningsvoorwaarden van de vergoeding 14

Om van deze vergoeding te kunnen genieten, moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Een activiteit uitoefenen die onder één van de volgende NACE-codes valt:

 • 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56.210 Catering;
 • 56.301 Cafés en bars;
 • 56.302 Discotheken, dancings en dergelijke;
 • 56.309 Andere drinkgelegenheden.
 1. Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon die een activiteit in hoofd- of bijberoep uitoefent
 2. RSVZ-bijdragen betalen (voorwaarde voor zelfstandigen)
 3. Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 5 maart 2021;
 4. Geen dividend uitkeren gedurende het jaar 2021 (via een verklaring op eer)

2. Bedragen

Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op basis van categorieën voltijdsequivalenten (VTE). Het aantal VTE wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal werknemers dat in 2019 tewerkgesteld was met een arbeidsovereenkomst in het geheel van de bedrijfszetels van de onderneming. Als de onderneming in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

VTE

0

> 0 et < 5

>= 5 en < 10

10 +

Bedrag

4.000 €

6.500 €

9.500 €

12.000 €

3. Meer info

U kunt meer informatie vinden op de website van het Waals Gewest.

Bronnen: Besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader van crisis van het coronavirus COVID-19, BS 30 april 2021 ; Ministerieel besluit van 7 mei 2021 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19, BS 11 mei 2021