302 RSZ-bijdragevermindering vanaf 2014 voor sommige werkgevers van de horecasector

05/12/2013

Vanaf 1 januari 2014 wordt er een nieuwe vermindering van de patronale bijdragen van toepassing in de horecasector.

Betreffende ondernemingen?

Het zijn de volgende ondernemingen :

  • Ondernemingen met maximum 49 werknemers (RSZ-belangrijkheidscode 1 tot 4) en ;
  • Ondernemingen met een kasregister.
    • Opmerking : aangezien de kasregisters nog niet in gebruik zijn volstaat het bij de fiscus aangifte te doen van de geplande installatie van een dergelijk kasregister. In afwachting van het effectieve gebruik van het kasregister vanaf 1 januari 2014 zal de aanwezigheid van de werknemers moeten geregistreerd worden via de Dimona toepassing.

Voor welke werknemers ?

Het zijn de volgende werknemers:

  • Gewone en niet occasionele werknemers;
  • Maximum 5 werknemers die voltijds moeten werken.

Bedrag van de forfaitaire vermindering?

De vermindering bedraagt 500 EUR/kwartaal zonder duurbeperking. De vermindering wordt 800 EUR als de werknemer jonger is dan 26 jaar.