302 Opgelet met de netto-overuren in de HORECA in 2016 !

29/04/2016

De vakbond legt een bom onder de netto-overuren in de HORECA !

In het kader van het HORECA-plan  kunnen werkgevers aan voltijdse werknemers gepresteerde en niet opgenomen overuren bruto-netto uitbetalen en dit zonder overloon. Dit aantal overuren bedraagt in principe 300 of 360 uur per jaar naargelang de onderneming niet of wel over een kasregister beschikt. 

Dit systeem werd ingevoerd ter vervanging van de limiet van 143 uur die werd vastgelegd in een sectorale CAO. Deze CAO is echter niet meer van toepassing sedert 1 januari 2016 omdat de vakbonden deze CAO niet meer willen verlengen.Dit betekent dat het aantal niet op te nemen netto-overuren die bruto-netto kunnen uitbetaald worden en dit zonder nettoloon beperkt is tot 91 uur per jaar in de plaats van 300 of 360 uur 

Bij gebrek aan een geldige CAO wordt de interne grens ingeval van prestatie van overuren in 2016 ook gebracht op 91 uur in de plaats van 143 uur.

Het aantal niet op te nemen netto-overuren die bruto-netto kunnen uitbetaald worden en dit zonder nettoloon evenals de interne grens kunnen wel nog verhoogd worden tot 130 uur via een ondernemings-cao of wijziging van het arbeidsreglement.

Wij kunnen alleen maar hopen op een tussenkomst van onze regering om deze situatie te deblokkeren en liefst met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0701 van de sectorale documentatie.