302 Betaling van het loon vanaf 2 februari 2017.

06/02/2017

Sinds 2 februari 2017 mag geen enkele werknemer van de horecasector nog van hand tot hand worden betaald!

Ter herinnering: vanaf 1 oktober 2016 is de uitbetaling van het loon per overschrijving de principiële regel geworden. Uitbetaling van het loon van hand tot hand is alleen mogelijk als de sector dit voorziet.

Op 30 september 2016 verrichtte de werkgeversorganisatie een kennisgeving van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor occasionele werknemers (studenten,gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-job-arbeidsovereenkomst).  

Door de gemotiveerde verwerping van het ingeroepen gebruik op 16 november 2016 is de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor occasionele werkenmers niet meer toegestaan vanaf 2 februari 2017 (deze datum stemt overeen met het verstrijken van een termijn van twee maanden vanaf de officiële bekendmaking van de verwerping op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).