302 Eindejaarspremie in de horecasector : opgepast voor de afwezigheid van financiering ten gevolge van de periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht !

17/06/2020

Werknemers tewerkgesteld in de Horeca hebben recht op een eindejaarspremie.

Deze eindejaarspremie wordt betaald door het Horeca-fonds maar gefinancierd door de werkgevers van de Horeca.

Opdat het Horeca-fonds deze eindejaarspremie zou kunnen betalen, moeten de werkgevers uit de Horeca gedurende het betrokken jaar, maandelijks, voor de 15de van de volgende maand, voorschotten betalen aan het horecafonds : 12% van het loon waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108% van de brutoloonmassa voor arbeiders). Omdat er tijdens de periodes van tijdelijke overmacht ingevolge de coronacrisis geen loon werd uitbetaald, werden er dan ook geen voorschotten aan het horecafonds betaald.

De werkgevers moeten wel weten dat de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge de coronacrisis nochtans een periode is waarmee wordt rekening gehouden om de uiteindelijk te betalen eindejaarspremie te berekenen, het is m.a.w. een gelijkgestelde periode. Voor de dagen tijdelijke werkloosheid zal er dus geen voorschot betaald worden maar voor deze dagen zal de werkgever dus wel een eindejaarspremie moeten betalen. Het verschil tussen de voorschotten en de effectieve eindejaarspremie zal de werkgever dienen bij te passen op het moment dat de eindejaarspremie wordt uitbetaald (doorgaans in de loop van de maand januari).

Wij raden de werkgevers uit de Horeca dan ook aan om nu al spontane betalingen te doen via overschrijving op de rekening van het Horecafonds om zo te grote facturen in januari te voorkomen. Doe dit ook voor de voorafbetalingen van 12% op de bezoldigingen van studenten onder solidariteitsbijdrage die niet onder een geregistreerde kassa zijn tewerkgesteld.

Indien werkgevers hierover nog vragen hebben, kunnen zij steeds het horecafonds hieromtrent contacteren via mail : fonds@horeca.be

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk anc_related_chapter van de sectorale documentatie.