37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 28/01/2008
Geldig vanaf: 01/04/2007

Voor de bepaling van de opzegtermijn en van de loonschalen, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten inzake opeenvolgende arbeidscontracten (nr. 84926/CO/202).

Onder "opeenvolgende arbeidsovereenkomsten" wordt begrepen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in artikel 10 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de rechtspraak terzake.

Voor de bepaling van de opzegtermijn, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2007
Registratienr
84926
Geldig van
01/04/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/09/2007
Registratiedatum
01/10/2007
Onderwerp
opeenvolgende arbeidscontracten
BS Bericht van neerlegging
15/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/02/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
10/04/2008
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/04/2007 31/12/2999 37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst)