280602 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 17/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 31/12/2015

AKKOORD VAN 19 FEBRUARI 2014 OVER DE TOEKENNING VAN DE AANMOEDIGINGSPREMIES VOOR TIJDSKREDIET IN HET VLAAMSE GEWEST

Dit akkoord geldt voor het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

De in het Paritair comité vertegenwoordigde organisaties verklaren er zich mee akkoord dat de onderstaande aanmoedigingpremies, voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2008, toegekend worden mits beantwoord wordt aan de in het besluit hernomen voorwaarden :

  • de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;
  • de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
  • de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Dit akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2015.

De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter griffie van de administratie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, werkgelegenheid, binnenlandse aangelegenheden en landbouw van de Vlaamse regering.


Historiek
01/01/2022 31/12/2023 280602 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector
01/01/2016 31/12/2017 280602 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector
01/01/2014 31/12/2015 280602 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector