202 Studentenbarema’s: uiteenlopende interpretaties

25/04/2014

De sociale partners zijn er niet in geslaagd het eens te raken over de interpretatie van de bepalingen over het degressieve studentenbarema:

  • de werkgevers willen het oude jongerenbarema hernemen als het nieuwe studentenbarema;
  • de vakbonden willen de degressieve percentages van het oude jongerenbarema hernemen en op basis hiervan het nieuwe studentenbarema berekenen (en niet op basis van de bedragen van het oude jongerenbarema).

Ter herinnering, het oude jongerenbarema werd samengesteld door een percentage te nemen van het minimummaandloon op 21 jaar:

  • 97,50% op 20 jaar;
  • 92,50% op 19 jaar
  • 87,50% op 18 jaar
  • 82,50% op 17 jaar
  • 75,00% op 16 jaar

In afwachting van een akkoord binnen het Paritair comité, volgen we het standpunt van de werkgevers.