0601 Eenmalige premie 70 euro (jaar 2021)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag (jaar 2021): 70 euro bruto.

Toekenningsvoorwaarde:

  • werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30 september 2021;
  • pro rata voor de deeltijdse arbeiders.

Betalingsdatum: in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Mogelijkheid tot omzetting: nee.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 23 november 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 (nr. 171597/CO/202).

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

2. Toekenningsvoorwaarden

In december 2021 zal een éénmalige en niet recurrente premie van 70 euro bruto toegekend worden aan voltijdse werknemers die op 30 september 2021 een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken, d.w.z. langer dan 12 maanden ziek).

De premie zal betaald worden samen met de eindejaarspremie, maar wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun contractuele arbeidsduur toegekend worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
171597
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
18/01/2022
Registratiedatum
04/04/2022
Buiten bereik
Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Onderwerp
Eenmalige premie
BS Bericht van neerlegging
20/04/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/10/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
17/02/2023
Keywords
EENMALIGE PREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EENMALIGE PREMIE
Tekst aangepast op
09/04/2022

Historiek
01/01/2021 31/12/2021 0601 Eenmalige premie 70 euro (jaar 2021)
01/01/2019 31/12/2019 0601 Eenmalige premie 75 EUR (jaar 2019)
01/01/2017 31/12/2018 0601 Eenmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018
01/05/1990 31/12/1998 0601 Eenmalige uitkering